Wat is een allergie? Een allergie is eigenlijk een ‘overdreven afweerreactie’ op een stof die afkomstig is van buiten het menselijk lichaam. Hiermee wordt bedoelt dat je lichaam zich verdedigd tegen de stof wanneer dit in principe helemaal niet nodig is. We spreken van allergie zodra een dergelijke stof (het zogenaamde ‘allergeen‘) een afweerreactie opstart die leidt tot allergische klachten.


De vormen van allergie kunnen worden ingedeeld naar vier typen: type-1, type-2, type-3 en type-4. Deze vier vormen van allergie hangen in grote mate samen met verschillende ziektebeelden, zoals astma, eczeem, hooikoorts, etcetera. Overigens is in veel gevallen sprake van een combinatie van enkele van de vier typen allergie. Echter helpt de indeling weldegelijk bij het begrijpen van de verschillende vormen van allergie en de ziektebeelden.

Type-1 Allergie

De meeste allergische reacties hangen samen met het type-1 allergie. Voorbeelden zijn hooikoorts, allergisch astma en constitutioneel eczeem. Typisch voor deze vormen van allergie is dat het lichaam antistoffen aanmaakt na blootstelling met een stof die in feite niet schadelijk is (het allergeen). De antistoffen die worden geproduceerd, heten ‘immunoglobulinen van het type E’ (afgekort IgE). Met dit IgE start vervolgens een proces dat uiteindelijk leidt tot de vrijgifte van o.a. histamine. Histamine veroorzaakt de allergische klachten zoals verstopping van de neus, jeuk van de ogen, niezen, of kortademigheid. Kenmerkend voor een type-1 allergie is dat de klachten snel optreden, al binnen ongeveer 20 minuten na blootstelling met het allergeen. Na de eerste allergische reactie kan echter ook een late allergische reactie en zelfs chronische klachten volgen. De Engelstalige video hiernaast is een weergave van het proces van een type-1 allergische reactie.

Type-2 Allergie

Deze vorm van allergie is van het cytotoxische soort. Met andere woorden, een reactie die samenhangt met de afweer via de T-cellen. Een voorbeeld van deze vorm van allergie is de bloedtransfusie reactie die ontstaan zodra iemand bloed ontvangt van een donor met een andere bloedgroep. Antistoffen hechten zich aan de ‘lichaamsvreemde cel’ en vernietigen deze cel. Ook sommige reacties op geneesmiddelen vallen onder dit type allergie.

Type-3 Allergie

Dit is het zogenoemde immuuncomplex-type. Een type-3 allergie is meestal betrokken bij allergische reacties bij het gebruik van een geneesmiddel. Als u een geneesmiddelen allergie heeft, kunt u hier meer over lezen: geneesmiddelen allergie.

Type-4 Allergie

Deze vorm van allergie wordt ook wel het ‘vertraagde type’ genoemd. Een type-4 allergie wordt veroorzaakt door T-cellen en gaat vaak gepaard met een ontstekingsreactie en weefselbeschadiging. Contacteczeem is een voorbeeld van een type-4 allergie, denk hierbij bijvoorbeeld aan nikkelallergie.

Als het goed is, heeft u nu een antwoord op de vraag waar deze pagina mee is begonnen: ‘wat is allergie?’. De algemene deler is dat een allergie in feite een overdreven afweerreactie is. Er zijn echter diverse typen en verschillende soorten allergieën en de allergische klachten kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Het is goed om te weten dat de diverse vormen een heel ander verloop kunnen hebben, zodat u over dit onderwerp kunt meepraten en begrijpt wat aan een bepaalde allergie ten grondslag ligt.