Inhalatie allergieen

Allergieën bestaan al zo lang als de mensheid. Helaas blijkt dat het aantal mensen met een allergie behoorlijk toeneemt. Allergieën kunnen een behoorlijke invloed hebben op het dagelijks leven. Goede kennis over deze allergieën kan soms helpen bij bijvoorbeeld de juiste omgang met de allergische klachten of bij de behandeling van de allergie. Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende allergieën die er bestaan, zodat u relevante informatie krijgt over de specifieke allergieën waar u meer over wilt weten.

Allergieën hangen sterk samen met bepaalde allergenen. Allergenen zijn stoffen die van buiten het lichaam afkomstig zijn en de allergische klachten veroorzaken. Om het voor u overzichtelijk te houden, zijn de allergieën gecategoriseerd aan de hand van de allergenen: inhalatie, voeding, insecten, geneesmiddelen, contact en beroeps. Onder iedere categorie vindt u de specifieke allergieën die er mee samenhangen. Door op de allergie te klikken die waar u in geïnteresseerd bent, kunt u verder lezen. Er wordt op deze pagina niet ingegaan op de allergische reacties (astma, hooikoorts, netelroos, eczeem en anafylaxis).

Inhalatie allergieën

Onderstaande allergieen treden op doordat de allergene stof wordt ingeademd en via contact met de slijmvliezen van de neus, ogen, mond-/keelholte en/of longen de allergische klachten veroorzaakt.

Contact allergieën

Een contact allergie wordt veroorzaakt doordat het allergeen in contact komt met de huid, met allergische klachten zoals jeuk en contacteczeem als gevolg. Enkele veel voorkomende contact allergieën zijn:

 • Allergie voor onedele metalen, zoals nikkel in sieraden
 • Allergie voor bepaalde lijmen in schoeisel
 • Allergie voor stoffen die in rubber zitten, zoals bij elastiek of handschoenen
 • Allergie voor geneesmiddelen zoals oogdruppels, zalven of oordruppels
 • Voedsel allergieën

  Sommige eiwitten die via het maag-darmkanaal worden opgenomen, kunnen diverse allergische reacties veroorzaken. De reacties beperken zich niet enkel tot het maag-darmkanaal maar kunnen ook op de huid en via de ademhalingskanalen optreden. Zelfs anafylaxis kan optreden ten gevolgde van een voedsel allergie. Hieronder staan enkele voedsel allergieën op een rij.

  • Koemelkallergie
  • Glutenallergie
  • Pinda allergie
  • Noten allergie
  • Eiwit allergie
  • Melk allergie
  • Tarwe allergie
  • Soja allergie
  • Appel allergie


  Insecten allergieën

  Het gif van verschillende insecten kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Algemene informatie over insecten allergie vindt u hier: insecten allergie. Bijvoorbeeld deze insecten kunnen een allergie veroorzaken:

  • Wespen / bijen allergie
  • Ook het speeksel van de daas, horzel, mug en overige insecten kan soms flinke plaatselijke zwellingen en onstekingen tot gevolg hebben. Echter zijn allergische reacties hierop zeldzaam.
  • Ook zijn allergische reacties op de hoornaar en/of hommel mogelijk, maar zeldzaam
  • Rode mier

  Beroeps allergieën

  Bij beroeps allergieën gaat het in feite op de allergenen waar men mee in aanraking komt bij het uitoefenen van het beroep. De allergische klachten hangen dan ook samen met de werkplek en kunnen op de lange termijn ernstige klachten veroorzaken, zoals beroepsastma. Hieronder staan slechts enkele voorbeelden van beroeps allergieën.

  • Natuurlatex in handschoenen bij zorgverleners
  • Pollen bij bloemisten of tuinders
  • Tarwemeel bij bakkers
  • Chroom bij bouwvakkers
  • Geneesmiddel allergieën

   Een allergische reactie op een geneesmiddel dat via de mond of een injectie wordt toegediend, komt niet vaak voor en is bovendien lastig om te bevestigen met allergologisch onderzoek. De meest voorkomende van zulke geneesmiddelen die een allergische reactie kunnen veroorzaken zijn hieronder opgesomd. Wat vaker voorkomt is een allergische reactie op bijvoorbeeld zalven, oogdruppels of oordruppels. Deze allergieën vallen echter onder de categorie ‘contact allergieën’. Algemene informatie over allergie voor medicijnen vindt u hier: geneesmiddelen allergie. Hierbij enkele voorbeelden van geneesmiddelen die een allergische reactie kunnen opwekken:

   • Antibiotica afgeleid van penicilline
   • Sommige pijnstillers
   • Insuline
   • Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt bij narcose