Wat is angio oedeem / Quincke’s oedeem?

Angio oedeem quincke oedeem

Een mogelijke allergische reactie is angio oedeem, soms ook wel Quincke’s oedeem genoemd. Bij deze reactie ontwikkelen zich in relatief korte tijd plaatselijke vochtophopingen die worden veroorzaakt door het verplaatsen van vocht vanuit de bloedvaten naar erbuiten. Het vocht zit dan tussen de lichaamscellen en zorgt op die manier voor een zichtbare zwelling.

Angio oedeem is een variant van netelroos. De grootste verschillen met netelroos zijn: minder jeuk, vochtophopingen van groter formaat, de zwelling houdt langer aan en de zwelling manifesteert zich dieper in de huid.


Oorzaak angio oedeem / Quincke’s oedeem

Angio oedeem kan zowel samen met netelroos als in geïsoleerde vorm voorkomen. De reactie ontstaat over het algemeen binnen 12 uur na blootstelling aan het allergeen. Bij angio oedeem zonder netelroos wordt in bijna de helft van de gevallen nooit een oorzaak gevonden. Als er wel een oorzaak wordt gevonden, gaat het bij angio oedeem vaak om een reactie op een geneesmiddelallergie (bijvoorbeeld ACE-remmers of pijnstillers) of voedselallergie. De oorzaak van angio oedeem kan ook niet-allergisch van aard zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een angio oedeem als gevolg van een auto-immuunziekte, infectie of C1-inhibitordeficiëntie. Tot slot kan angio oedeem net als netelroos een fysische oorzaak hebben zoals temperatuurwisselingen, trillingen of inspanning.

Symptomen angio oedeem

Het voornaamste symptoom is zwelling. De zwelling kan bijvoorbeeld ontstaan bij de oogleden, lippen, tong, keel, het gelaat, de handruggen, voetruggen of het uitwendige geslachtsdeel. Vaak verdwijnen de symptomen na enkele dagen weer. Als gevolg van de zwelling van de tong of keel kan benauwdheid ontstaan, snelle behandeling is dan belangrijk.

Behandeling angio oedeem

Zeker bij zwelling van de tong of keel is snel ingrijpen van groot belang. De arts zal bij acute benauwdheid wellicht kiezen voor een adrenaline injectie of snelwerkende geneesmiddelen die de zwelling kunnen remmen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het vinden van de oorzaak, zodat het allergeen zo goed mogelijk vermeden kan worden.