Wat is astma?

Astma

Astma is een serieuze aandoening die zelfs bedreigend kan zijn. Astma wordt gekenmerkt door een gedeeltelijke afsluiting van de luchtwegen. Deze afsluiting van de luchtwegen wordt veroorzaakt door zwelling van het slijmvlies, door een te hoge slijmproductie en door een vernauwing van de luchtwegen omdat de spieren er omheen zich samentrekken. De afsluiting van de luchtwegen uit zich in symptomen zoals een herhaaldelijk hoestje, een piepende of gierende ademhaling, een strak gevoel op de borst of ademnood. Niet voor niets betekent het woord ‘astma’ letterlijk ‘hijgen’…


Symptomen astma / allergische astma

Symptomen van astma zijn onder meer kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten en soms het ophoesten van slijm. De symptomen kunnen als aanvallen optreden, maar astma kan ook een meer chronisch karakter hebben. Astma symptomen verschijnen na blootstellen aan allergenen, bij hyperreactiviteit of tijdens virusinfecties. Symptomen door allergenen wijst op allergische astma terwijl bij hyperreactiviteit of een virusinfectie geen sprake is van een allergie. Als u de symptomen niet meer ervaart, houdt dit niet altijd in dat de ziekte genezen is. Raadpleeg daarom altijd eerst uw arts voordat u met medicijnen stopt.

Oorzaak astma / allergische astma

Astma is in feite een allergische aandoening. Toch worden astma symptomen zeker niet altijd vanwege een allergische astma veroorzaakt. Bij kinderen en jonge volwassenen heeft de oorzaak van de klachten vaak een allergische oorsprong, terwijl een allergie bij mensen van middelbare leeftijd of ouderen vaak niet de oorzaak is. Helaas is de exacte oorzaak van astma niet altijd makkelijk aan te wijzen doordat meerdere factoren een rol spelen bij de oorzaak van astma. Allergie is slechts één van de mogelijke factoren. Een allergische astma kan veroorzaakt worden door het contact met een allergeen, zoals huisstofmijt, pollen, huidschilfers van dieren of schimmels. Ook chemicaliën kunnen zich als een allergeen ontwikkelen en daardoor astmatische reacties veroorzaken, dit komt nogal eens voor bij mensen met een beroepsallergie. Als uw astma (mede) door allergische factoren wordt veroorzaakt, kan de allergische astma in ieder geval deels behandeld worden met allergie medicatie. Bij astma-patiënten bij wie de oorzaak anders is, is uiteraard ook de behandeling anders.

Niet-allergische oorzaken van astma

Een niet-allergische factor die bij astma een rol kan spelen, is bijvoorbeeld hyperreactiviteit. Iemand met hyperreactiviteit reageert hevig op bepaalde prikkelende stoffen, waarbij de reactie wordt gekenmerkt door een samentrekking van de spieren rond de luchtwegen. Bij sommige mensen is het inademen van tabaksrook, bepaalde parfums of zelfs mist of koude lucht al voldoende om een astmatische reactie te veroorzaken. Een dergelijke prikkelbaarheid van de luchtwegen is een erfelijke vorm van astma.
Naast bovengenoemde ‘aspecifieke prikkels’, kan ook een infectie ten grondslag liggen aan astma. Bijvoorbeeld astmatische symptomen door een virusinfectie komt nog wel eens bij kinderen voor. Ook een neusverkoudheid of griep kan astmatische symptomen veroorzaken.
Luchtvervuiling en sigarettenrook kunnen ook astma veroorzaken. Bovendien zijn er geneesmiddelen die een astma-aanval kunnen veroorzaken, zoals acetylsalicylsuur (Aspirine) of andere niet-steroïdale onstekingsremmende middelen (NSAID’s) bijvoorbeeld ibuprofen. Mensen die bij gebruik van deze geneesmiddelen een astma-aanval krijgen, hebben een intoleratie van deze stoffen. Dit betekent dat de stoffen niet verdragen worden, waarbij er dus geen sprake is van een allergische reactie maar een intolerantie. Tot slot kan ook een voedselintolerantie ten grondslag liggen aan een astma-aanval.

Behandeling astma / allergische astma

De behandeling van astma bestaat meestal uit een aantal zaken, namelijk:

  • Het vermijden van prikkels die een astma-aanval kunnen veroorzaken
  • Behandeling astma-symptomen met medicijnen
  • Eventueel immunotherapie

Het eerste punt bij de behandeling van astma spreekt voor zich. Natuurlijk moet u allergenen en prikkelende stoffen zoveel mogelijk vermijden. Een belangrijke oorzaak is vaak tabaksrook of sigarettenrook. Rook daarom niet als u astma heeft en vermijd blootstelling aan sigarettenrook in uw omgeving. Voor meer informatie over de behandeling met medicijnen of immunotherapie kunt u het beste uw arts raadplegen.