Allergenen - allergeen

Wat zijn allergenen eigenlijk? De stoffen die uw allergische reactie veroorzaken, noemt men allergenen. Als u dus een pollenallergie hebt, noemen we de pollen het ‘allergeen’. Een allergeen is in feite een lichaamsvreemde stof waar het immuunsysteem van iemand met een allergie een ‘overdreven afweerreactie’ op geeft zodra het lichaam ermee in aanraking komt. De typen reacties op het allergeen verdelen we in vijf soorten: hooikoorts, astma, eczeem, netelroos en anafylaxis.

Het soort allergeen is niet alleen kenmerkend voor het type allergische reactie dat wordt veroorzaakt. Aangezien allergenen samenhangen met de manier waarop en de locatie waar uw lichaam met de stof in aanraking komt, bepalen allergenen ook in sterke mate het soort allergie. Op de webpagina genaamd ‘allergieen‘ staan deze soorten allergie uitgelegd. Bijvoorbeeld kan een allergeen sterk met uw beroep samenhangen, een allergie voor tarwemeel is zo’n beroepsallergie en komt relatief veel voor bij bakkers. Tarwemeel is in dit geval het ‘allergeen’. Een ander voorbeeld zijn de zogenaamde inhalatie allergieën. Bij dergelijke allergieën wordt de allergene stof ingeademd en veroorzaakt deze via contact met de slijmvliezen van de neus, ogen, mond-/keelholte en/of longen de allergische klachten.

Allergie Zoekmachine: waar wilt U meer over weten?!

.